Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Ο ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ ΑΕΚ

Σήμερα, την 15/03/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΕΚ και έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

Α. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. Αδαμίδης Σταύρος του Δημητρίου
2. Νοτιάς Νικόλαος του Χαραλάμπους
3. Κοσμάτος Θεοχάρης – Ευγένιος του Παναγιώτη
4. Καπετανάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου.
5. Καψής Δημήτρης του Παναγιώτη.
6. Θανόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου.
7. Κουδούνας Κωνσταντίνος του Δημήτρη.
8. Χατζηχρήστος Δημήτριος του Χρήστου.
9. Κυριάκος Χήνας του Γεωργίου.

Β. Αποφασίστηκε όπως συζητηθεί και εγκριθεί σε νέα Γενική Συνέλευση, η οποία πρόκειται να συγκληθεί εντός μήνα, η Σύμβαση για το προπονητικό κέντρο με ετήσιο μίσθωμα το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) και μετά την κατασκευή και του τρίτου γηπέδου και των κερκίδων σε αυτό, με ετήσιο μίσθωμα το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000,00€).Γ. Αποφασίστηκε όπως συζητηθεί σε νέα Γενική Συνέλευση η προοπτική αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή που σχετίζεται με αίτημα μετόχων της εταιρείας.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Σημείωση: Στο νέο Δ.Σ., οι κ.κ. Νοτιάς και Κοσμάτος, θα έχουν θέση Α’ και Β’ Αντιπροέδρου, αντίστοιχα.


ΑΠΟ: http://www.aekfc.gr/


ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: